• Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Ophalen mogelijk
 • IDeal betalen
 • Aangesloten bij WebwinkelKeur
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Bestelling:
De algemene leveringsvoorwaarden van Luvviez gelden voor alle artikelen die in de webshop worden verkocht. Bij het plaatsen van een bestelling geeft u daarmee te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

 

Betalingen:
De bestelling dient u vooraf te betalen d.m.v. een Ideal betaling of een overboeking zoals aangegeven op de factuur die u ontvangt bij het plaatsen van een bestelling.
Zodra de betaling op onze rekening is bijgeschreven zal de bestelling verzonden worden. Mocht er binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling nog geen betaling ontvangen zijn dan zal de order geannuleerd worden en het artikel wordt dan weer teruggeplaatst in de winkel. Luvviez heeft ten alle tijde het recht om een order te weigeren, dan wel te leveren onder bepaalde voorwaarden.

 

Prijzen:
De in de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De btw zal wel apart op de factuur vermeld worden.

 

Eigendomsvoorbehoud:
Alle plaatjes en ontwerpen mogen niet gekopieërd worden of op enige andere wijze vermenigvuldigd en verspreid worden. De geleverde artikelen blijven eigendom van Luvviez totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

 

Levertijd:
De levertijd bedraagt ongeveer 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling, afhankelijk van of een produkt op voorraad is.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

Privacy:
Luvviez zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar of openbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Luvviez alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.

 

Garantie:
Luvviez garandeert u dat de artikelen in goede staat verzonden zullen worden en dat de artikelen met de grootst mogelijke zorg verpakt zullen worden. Als blijkt dat de artikelen niet voldoen aan deze garantie, en mocht er onverhoopt een artikel beschadigd zijn t.g.v het eventueel niet correct verpakken van het artikel dan zal Luvviez in overleg zorgen voor vervanging van het bestelde artikel mits dit artikel geretourneerd wordt. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Voor eventuele schade toegebracht tijdens de postbezorging en postverwerking is Luvviez niet aansprakelijk en dit komt derhalve dan ook niet in aanmerking voor vergoeding of vervanging van het bestelde artikel.

 

Herroepingsrecht:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Klachtenbehandeling:

Dit hopen we natuurlijk niet maar zeg nooit 'nooit' ;)
Mocht er een klacht zijn, dan kunt u contact opnemen met info@luvviez.nl. Dan komen we graag met U tot een goede oplossing.

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Aansprakelijkheid:
Indien een geleverd artikel toch een gebrek mocht vertonen dan blijft dit beperkt tot de garantie bepalingen. De aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade blijft ten alle tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de koopprijs van het artikel .

 

Retourneren:

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@luvviez.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

*Oorbellen kunnen niet worden geretourneerd i.v.m. hygiëne.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@luvviez.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.”

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

 

Verzendkosten::

€ 3,95 voor brievenbuspost (Nederland)

€ 5,95 voor pakketpost (Nederland)

U krijgt altijd een track & tracecode

Vanaf 50 euro gratis verzending binnen Nederland.

 

Afhalen:

De bestelde artikelen kunnen ook afgehaald worden, vink hiervoor in het afrekenmenu 'ophalen in Maassluis' aan en er worden automatisch geen verzendkosten berekend. Afhalen alleen op afspraak, wij zijn alleen een webwinkel.

 

Rechtsvorm:
Luvviez is een éénmanszaak

KVK nr: 81837275

BTW nr: NL003610448B71